Ketenanalyses

De Ketenanalyses van de verschillende Data-items van de Data Top 8 vormen ondersteuning om te komen tot:
  • Duurzame borging van het Proces Wegwerkzaamheden Actueel bij wegbeheerders in Nederland
  • Een gezamenlijke verbetercyclus (overheid-markt)

De ketenanalyses vormen onderdeel van een zogenoemde Regielijn.
Stacks Image 515

Regielijn

In 2014 zijn een aantal belangrijke producten ontwikkeld, die bruikbaar zijn voor de verdere borging van het Proces Wegwerkzaamheden Actueel:
  1. een Generiek Verankeringsmodel WA (het WAT) met voor elke BB regio en RWS een specifieke invulling (het HOE);
  2. een inzichtelijke methode van Ketenanalyses WA plus uitgevoerde praktijk cases met deze methode;
  3. weekrapportage WA (wekelijks opgeleverd door NDW).
Stacks Image 542

Verschillende typen Ketenanalyses

Proces Wegwerkzaamheden Actueel
Stacks Image 144
Stacks Image 178
Proces Evenementen
Stacks Image 221
Stacks Image 224
Proces Restduur Incidenten
Stacks Image 281
Stacks Image 321